0 Termék
0 Ft

 

Facebook nyereményjáték játékszabályzat

 

Részvételi- és játékszabályzat – „NYERJ SAJÁT LOGÓT! – Üzenőfali játék”

 

1. A Tipografik Art Szolgáltató Bt. (székhelye: 1195 Budapest, Jókai u. 32.) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: Profil) rendelkezik. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék rövid leírása

A Játékban 1 poszt jelenik meg a logo2go webáruház rajongói oldalán (https://www.facebook.com/logo2go.hu), melyben egy játékos kérdést tesznek fel.
 A poszt játékideje 2017. január 22. 10:00 órától 2017. február 1. 12:00 óráig tart.

 

3. A Játék menete

A Játék során a Játékosnak a logo2go webáruház hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/logo2go.hu) és a fenti időszakban Facebookon hirdetésként is megjelenő posztját kell kedvelnie és hozzászólásban válaszolnia az abban feltett kérdésre. Amennyiben a feltett kérdésre adott válasza releváns és kedveli a posztot, részt vesz a sorsoláson.

A Játék végét követően, a fenti feltételeket teljesítő Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra véletlenszerűen, gépi módszerrel (a sorsolás nem nyilvános):

  1. nyeremény: 1 nyertes részére 1 db egyedileg tervezett logóra (logócsomagra) beváltható kupon 65.000 forint értékben
  2. nyeremény: 1 nyertes részére a logo2go webáruházból kiválasztott 1 db logó letöltésére beváltható kupon (maximum 34.900 forint értékben).

A sorsolás időpontja: 2017. február 1. 12:30 óra

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult. A fentieken kívül más nyeremény és pótnyertes nem kerül kisorsolásra. Ha a 2. nyeremény beváltásánál a kiválasztott logó értéke kisebb, mint 34.900 Ft, a nyertes Játékos a két érték közötti különbözetre semmilyen formában nem tarthat igényt. A sorsolás a socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével történik. A nyereményként kisorsolt kupont a Szervező elektronikus úton (e-mailben) kézbesíti.

 

4. A nyeremények leírása

  1. nyeremény: Egyedileg tervezett logóra (logócsomagra) beváltható kupon: A nyeremény beváltásához a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel a hello@logo2go.hu e-mail címen. A Szervező a hello@logo2go.hu e-mail címről a nyertessel előzetesen egyeztetett e-mail címre kézbesíti a kupont, ami tartalmazza a nyeremény beváltásához szükséges kódot.
    A logó megrendelésének menete: A nyertesnek a logo2go webáruházban található „Árajánlatkérés egyedi logótervezésre” űrlapot kell kitöltenie úgy, hogy a kapott kódot beírja az Egyéb megjegyzés rovatba, ezzel érvényesítheti a nyereményét.
    A logótervezés menete: a kapcsolattartás a logótervezési folyamat során e-mailben történik. Kiindulásként 2 egyedi logóterv készül a kitöltött űrlap alapján. A terveken a nyertes 2 alkalommal kérhet javítást, módosítást. Ezután a véglegesített logó elektronikusan, logócsomagként kerül átadásra. A csomag tartalma: a logó színes verziójának képi és vektoros formátuma, és 1-1 arculatba illő Facebook profil- és borítókép. A csomag értéke: 65.000 Ft.

  2. nyeremény: A logo2go webáruházból kiválasztott 1 db logó letöltésére beváltható kupon (maximum 34.900 Ft értékben): beváltáskor a logo2go webáruház Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezéseit kell alkalmazni, kiegészítve a jelen Játék szabályaival. A Szervező a hello@logo2go.hu e-mail címről a nyertessel előzetesen egyeztetett e-mail címre kézbesíti a kupont, ami tartalmazza a nyeremény beváltásához szükséges kódot. A nyertesnek ezt a kódot kell beírnia a webáruházból kiválasztott és megszerkesztett logó megrendelésekor a Megjegyzés rovatba, így érvényesítheti a nyereményét.

 

5. Szervező a sorsolást követő 3 munkanapon belül Facebook üzenet (a továbbiakban: Üzenet) formájában értesíti a nyertes Játékosokat a Facebook rendszerén keresztül (ismeretlenektől érkező üzenet az Üzenetek Egyéb mappájába kerülhet), illetve a nyertes Játékosok nevét Facebook poszt formájában is közzéteszi. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Szervező elérhetőségeiről (név, e-mail cím) és a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményt csak elektronikus formában lehet átvenni 2017. február 28-ig. A nyertes Játékos a nyereményére való jogosultságát elveszíti, ha 2017. március 31-ig nem rendeli meg a logót.

A nyertes Játékos köteles gondoskodni arról, hogy a kupon ne kerüljön illetéktelen személyhez, azonban a kódot tartalmazó kupont bárkinek átadhatja (elektronikusan elküldheti) – erről értesítenie kell a Szervezőt. A Szervező nem köteles ellenőrizni azt, hogy az a személy vagy szervezet, aki a kupont felhasználja, milyen kapcsolatban áll a nyertessel, illetve hogy a kuponhoz milyen jogcímen jutott hozzá. Ezért Szervező semmilyen formában nem tehető felelőssé. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni.

Ha a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

 

6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vagy Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

 

7. Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az alábbiakhoz:

8.1. Nyertesség esetén Szervező a nyertes személyét és a nyereményt saját Facebook rajongói oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozza.

8.2. Nyertesség esetén a nyertesek nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), illetve a nyertesek vállalkozásának adatait (kizárólag a vállalkozás nevét és székhelyét) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

8.3. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.4. Szervező az Adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

 

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek és szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.


11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.


 

Budapest, 2017. január 21.

Tipografik Art Szolgáltató Bt.